Skip to main content Skip to footer

Vilkår

Oktober 2016

Tak for, at du bruger vores produkter, som vi håber, du vil finde brugbare og fornøjelige. Vores produkter omfatter enheder, som du kan købe eller på anden måde få, og tjenester du kan benytte (inklusive tjenester der leveres til dig igennem firmware, apper, websites og på andre måder).

Vi giver dig fortsat rettighed til at bruge vores produkter, så du kan få de fordele, de tilbyder, men kun på den måde som vilkårene nedenfor fastsætter. Disse vilkår styrer vores forhold til dig, så vi beder dig om at læse dem nøje, da vi vil tolke din fortsatte brug af vores produkter som din fortsatte accept af disse vilkår.

Om os

Vi er Pitpatpet Ltd. (virksomhedsregistreringsnummer 09199537, også kendt som PitPat) – en virksomhed der er registreret i Storbritannien på adressen 75 The Belvedere, Homerton Street, Cambridge, CB2 0NU. Du kan kontakte os, hvor du refererer til disse vilkår, på e-mailadressen [email protected].

Acceptabelt brug

Du må bruge vores produkter, som de er tilsigtet, men kun på de måder. For eksempel må du ikke forfalske, skille ad, lave om på eller forsøge at ændre eller bruge vores produkter på utilsigtede måder. Medmindre vi bliver enige med dig om andet, må du kun opnå adgang til vores produkter igennem de offentlige mekanismer, vi stiller til rådighed. Du må ikke bruge ikke-offentlige produktegenskaber eller ikke-offentlige adgangsmekanismer.

Vi fordrer, at du kun bruger vores produkter på måder, der er ærlige, anstændige og lovlige. Du må aldrig bruge dem på måder, som vi eller andre ville anse for at være uønskede, stødende over for andre eller ulovlige, og du må heller ikke forsøge at ødelægge, angribe, begrænse eller nægte andre adgang til vores produkter.

Vores produkter stilles kun til rådighed til personligt brug. Vi giver gerne mulighed for, at du kan bruge vores produkter i forbindelse med dit erhverv, men du må ikke bruge dem til at opnå profit uden vores tilladelse, som kan kræve en separat aftale mellem dig og os.

Privatliv

Dit privatliv er meget vigtigt for os. Vores fortrolighedspolitik er gældende for oplysninger, som vi opbevarer om dig. Din accept af disse vilkår omfatter denne politik.

Vi vil måske være nødt til at kommunikere med dig for at kunne levere en tjeneste til dig, som du har bedt om. I det tilfælde vil du ikke kunne fravælge denne kommunikation, mens du modtager tjenesten.

Sikkerhed

Hvis du opretter en konto hos os, eller vi giver dig en, er du ansvarlig for alle aktiviteter på denne konto. Vi er ikke ansvarlige, hvis andre personer får adgang til din konto med eller uden din tilladelse. Vi beder dig om at vælge en stærk og unik adgangskode, holde den hemmelig og ikke genbruge den andre steder.

Ejerskab

Vi respekterer andres rettigheder og beder dig om at gøre det samme.

Intet i forholdet mellem dig og os – eller din brug af vores produkter – overfører ejerskabet af oplysninger eller intellektuelle rettigheder mellem dig og os. Vores varemærker, software, viden og alle andre intellektuelle rettigheder tilhører fortsat os, dine oplysninger og intellektuelle rettigheder tilhører fortsat dig, og andres oplysninger og intellektuelle rettigheder tilhører fortsat dem.

Hvis du giver os andre data eller oplysninger eller uploader disse via vores produkter, garanterer du, at du har retten til at gøre dette, og du kan og giver os retten til at bruge disse i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

Vores ansvar

Vi ønsker, at du stoler på os og har tillid til vores produkter. Vi gør enhver personlig og professionel anstrengelse for at sikre, at vores produkter fungerer, som du forventer, de gør; at de er sikre og nøjagtige, og at de fortsat fungerer og er tilgængelige for dig, når som helst du har brug for dem.

Men vores produkter leveres til dig “som de er”, og du er eneansvarlig for den brug, du gør af dem, og resultatet/resultaterne af denne brug. Særligt er oplysninger, du får af og igennem vores produkter, kun vejledende. Vi fordrer af dig, at du bruger din dømmekraft i brugen af vores produkter, og når du vælger, om du skal følge eller ikke følge råd, vejledninger, instruktioner eller anbefalinger, som du kan modtage fra eller igennem dem eller os. Du er ansvarlig for din hunds helbred.

Vi kan ændre eller midlertidigt eller permanent fjerne vores produkter til enhver tid. Der kan også være fejl og uventede afbrydelser. Selvom vi prøver at advare dig om disse ting (inklusive på forhånd om muligt), kan vi ikke love at gøre dette.

Hvis vi anbefaler, leder dig til eller omdirigerer dig til et tredjepartsprodukt eller informationskilde, fralægger vi os ethvert ansvar for din mulige brug af dette produkt eller information, og du bør være opmærksom på, at denne brug kan være underlagt separate vilkår.

I det omfang loven tillader, stiller vi ingen sikkerhed for vores produkters tilstand, ydeevne, nøjagtighed, sikkerhed, korrekthed eller andre egenskaber ved disse eller din brug af dem, ej heller om deres fortsatte tilgængelighed. Vores ansvar over for dig (inklusive for direkte eller indirekte tab du eventuelt måtte lide) er begrænset til prisen, du betalte for vores produkt.

Ophør

Du kan bringe denne aftale til ophør til enhver tid ved at lukke din konto eller, hvis du ikke har en konto, ved at informere os herom på adressen [email protected] og ophøre med at bruge vores produkter.

Vi kan suspendere din adgang til vores produkter eller bringe denne aftale til ophør og trække vores tilladelse til, at du bruger vores produkter, tilbage, hvis vi mener, du ikke har overholdt disse vilkår.

Hvis din adgang er suspenderet, eller denne aftale er bragt til ophør af dig eller os, vil dine personlige oplysninger fortsat være underlagt vores fortrolighedspolitik.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke handler, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder. Og hvis et af disse vilkår ikke kan håndhæves, vil de andre stadig være gældende.

Ændringer

Vi kan foretage ændringer i disse vilkår i fremtiden. Hvis vi gør dette, vil denne side blive opdateret, og vi kan forsøge (men garanterer ikke) at underrette dig via e-mail eller på anden måde. Kontroller venligst denne side med jævne mellemrum for at sikre, at du forstår og accepterer vores seneste vilkår.

Disse vilkår er underlagt engelsk lov, hvor gældende.