Skip to main content Skip to footer

Gebruiksvoorwaarden

oktober 2016

Bedankt voor het gebruik van onze producten. We hopen dat u ze nuttig vindt en er plezier van hebt. Onze producten omvatten apparaten die u kunt kopen of op een andere manier aanschaffen en diensten die u kunt gebruiken (inclusief diensten geleverd via firmware, apps, websites en op andere manieren).

We kennen u het voortdurend recht toe om onze producten te gebruiken, zodat u, uitsluitend volgens de hieronder beschreven voorwaarden, van de geboden voordelen kunt profiteren. Deze voorwaarden bepalen onze relatie met u, dus we verzoeken u om ze aandachtig te lezen, want als u onze producten blijft gebruiken, dan zullen we dat beschouwen als uw blijvende aanvaarding van deze voorwaarden.

Over ons

Wij zijn Pitpatpet Ltd. (ondernemingsnummer 09199537, ook bekend als PitPat), een onderneming uit het Verenigd Koninkrijk, geregistreerd op 75 The Belvedere, Cambridge, CB2 0NU. U kunt over deze voorwaarden contact met ons opnemen via [email protected].

Aanvaardbaar gebruik

U mag onze producten alleen gebruiken op de manieren die daarvoor bedoeld zijn. U mag onze producten bijvoorbeeld niet manipuleren, demonteren, onderwerpen aan reverse-engineering, of proberen ze ondoelmatig te wijzigen of te gebruiken. Tenzij anders beschikt tussen u en ons, hebt u uitsluitend toegang tot onze producten via de door ons verstrekte openbare mechanismen. U mag geen gebruik maken van niet-openbare productfuncties of toegangsmechanismen.

We verzoeken u om onze producten uitsluitend te gebruiken op manieren die eerlijk, fatsoenlijk en legaal zijn. U mag ze nooit gebruiken op manieren die door ons of door anderen als ongewenst, beledigend of illegaal worden beschouwd, noch proberen om anderen toegang tot onze producten te ontzeggen of beperken.

Onze producten worden uitsluitend verstrekt voor uw persoonlijk gebruik. We accepteren de mogelijkheid voor zakelijk gebruik van onze producten, maar u mag ze niet gebruiken voor commercieel gewin zonder onze toestemming, aangezien daar een aparte overeenkomst tussen u en ons voor benodigd kan zijn.

Privacy

Uw privacy is voor ons van groot belang. Ons privacybeleid geldt voor informatie die we met betrekking tot u bewaren. Uw aanvaarding van onze voorwaarden is inclusief dit beleid.  Het is mogelijk dat we met u moeten communiceren tijdens de levering van u een door u gevraagde dienst. In dat geval kunt u zich misschien niet van deze communicatie afmelden.

Beveiliging

Als u een account bij ons aanmaakt of als wij u van een account voorzien, dan bent u verantwoordelijk voor alle activiteit via uw account. We zijn niet verantwoordelijk als andere mensen met of zonder uw toestemming toegang verkrijgen tot uw account. We verzoeken u om een sterk en uniek wachtwoord te kiezen en dit nergens anders te gebruiken.

Eigendomsrecht

Wij respecteren de rechten van anderen en vragen u dat ook te doen.

De relatie tussen u en ons, of uw gebruik van onze producten, betekent in geen geval de overdracht tussen u en ons van eigendomsrechten van informatie of intellectueel eigendom. Onze handelsmerken, software, kennis en al het andere intellectuele eigendom blijven in ons bezit, uw informatie en intellectueel eigendom blijven in uw bezit en de informatie en het intellectueel eigendom van anderen blijven in hun bezit.

Als u gegevens of andere informatie aan ons verstrekt of via onze producten uploadt, geeft u daarmee aan dat u het recht hebt om dat te doen en dat u ons het recht kunt en wilt verlenen om deze informatie te gebruiken overeenkomstig ons privacybeleid.

Onze aansprakelijkheid

We zouden graag zien dat u onze producten vertrouwt en erop kunt rekenen. We zullen ons op alle redelijke en professionele manieren inspannen om te zorgen dat onze producten naar verwachting functioneren, dat ze veilig en nauwkeurig zijn en dat ze blijven werken en beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt.

Onze producten worden echter aan u ‘in de oorspronkelijke staat’ geleverd en u alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik ervan en voor het daaruit voortvloeiende resultaat. We wijzen er vooral op dat de bij en via onze producten verstrekte informatie uitsluitend bedoeld is als advies. We verzoeken u om bij het gebruik van onze producten een beroep te doen op uw goed oordeelsvermogen bij het wel of niet volgen of toepassen van adviezen, richtlijnen, instructies of aanbevelingen die u via ons of de producten ontvangt. U bent verantwoordelijk voor de gezondheid van uw hond.

We kunnen onze producten te allen tijde wijzigen of tijdelijk of permanent intrekken. Er kunnen ook fouten of onverwachte storingen optreden. We zullen proberen om u in die gevallen te waarschuwen (indien mogelijk van tevoren), maar we kunnen dit niet toezeggen.

Ingeval wij u verwijzen of doorsturen naar een product of bron van informatie van derden, of deze aanbevelen, dan nemen we geen enkele verantwoording voor uw eventuele gebruik van dergelijke producten of informatie, die mogelijkerwijs onderworpen zijn aan aparte voorwaarden.

We kunnen binnen de wettelijke beperkingen geen formele toezeggingen doen over geschiktheid, prestaties, nauwkeurigheid, veiligheid, juistheid of andere hoedanigheden van onze producten of uw gebruik ervan, noch over voortdurende beschikbaarheid. Onze aansprakelijkheid tegenover u (inclusief door u geleden directe of indirecte verliezen) is beperkt tot de prijs die u voor onze producten hebt betaald.

Beëindiging

U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door uw account te sluiten of, als u geen account hebt, door ons bericht te sturen via [email protected] om uw gebruik van onze producten stop te zetten.

We kunnen uw toegang tot onze producten schorsen, deze overeenkomst beëindigen en onze toestemming voor uw gebruik van onze producten intrekken als we vermoeden dat u zich niet aan deze voorwaarden hebt gehouden.

Als uw toegang geschorst of deze overeenkomst beëindigd wordt, dan blijven uw persoonlijke gegevens onderworpen aan ons privacybeleid.

Ingeval u niet aan deze voorwaarden voldoet en wij geen actie ondernemen, dan houdt dat niet in dat we van onze rechten afzien. Indien een van deze voorwaarden niet uitvoerbaar is, dan blijven alle andere voorwaarden van kracht.

Wijzigingen

Er kunnen in de toekomst wijzigingen aan deze voorwaarden door ons worden aangebracht. In dat geval zullen we deze pagina actualiseren en proberen om u per e-mail of op een andere manier in kennis te stellen (we kunnen dit echter niet garanderen). Kom regelmatig terug en zorg ervoor dat u onze meest recente voorwaarden begrijpt en dat u ermee akkoord gaat.

Deze voorwaarden zijn, waar van toepassing, onderworpen aan de Engelse wetgeving.