Skip to main content Skip to footer

Fortrolighedspolitik

August 2017

Introduktion

Vi tilbyder en række produkter, inklusive enheder og tjenester (der leveres via firmware, apper, websites og på andre måder). Som del af at skabe og tilbyde dig og vores andre kunder vores produkter indsamler, opbevarer og behandler vi en række oplysninger, inklusive anonyme oplysninger og personlige oplysninger om navngivne enkeltpersoner.

Indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger er praktisk og kontraktmæssig nødvendig for os for at kunne levere de tjenester, vi tilbyder dig, og som du bruger som del af at bruge vores produkter. Vi anser beskyttelse og passende brug af disse oplysninger for at være meget vigtig.

Denne politik opstiller måden, hvorpå vi vil behandle alle personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig. Disse oplysninger kan blive givet til os af dig, indsamlet manuelt eller automatisk af os fra dig, genereret af os om dig, eller indsamlet eller modtaget af os fra tredjeparter.

Vi vil tolke din brug af vores produkter som din accept af de principper, vi opstiller her.

Spørgsmål, kommentarer eller anmodninger vedrørende denne politik er velkomne og skal sendes til [email protected].

Typer data

Hver gang du bruger vores produkter, kan vi direkte eller indirekte indsamle og gemme oplysninger om dig. Dette kan omfatte:

Overførsel og opbevaring af data

De oplysninger, vi opbevarer om dig, kan blive overført til og gemt på faciliteter i eller uden for vores virksomhed og inden for eller uden for vores umiddelbare kontrol. Vi benytter dataopbevaringsplaceringer i Storbritannien, Irland og Holland. Dine oplysninger kan også blive behandlet af medarbejdere, der ikke er direkte ansat af os, og som kan være placeret et andet sted i verden.

Selvom vi vil gøre vores absolut bedste for at beskytte dine personlige oplysningers fortrolighed til enhver tid ved at benytte passende politikker, procedurer og teknologier, kan vi ikke garantere, at overførslen og opbevaringen af dine oplysninger er helt sikker. Og på samme måde kan vi ikke, selvom vi vil gøre alt i vores magt igennem sikkerhedskopiering og andre mekanismer for at beskytte dine oplysninger imod helt eller delvist tab, garantere, at dine oplysninger aldrig vil gå tabt, eller at vi altid vil kunne hente dem, hvis de går tabt, eller hvis du sletter dem.

Vi vil tilbyde dig måder til at slette dine oplysninger på. Hvis du tilsigtet sletter dine oplysninger, vil vi forsøge at ophøre med at bruge dem. Men de kan vedblive at findes i sikkerhedskopieringer og andre arkiver og kan allerede være blevet delt med andre i overensstemmelse med denne politik eller være blevet behandlet eller indarbejdet i datasæt, hvorfra de ikke er lette at fjerne.

Brug af data

Vi kan gøre brug af oplysninger, som vi opbevarer om dig (inklusive i kombination med andre oplysninger vi kan få fra andre kilder) på flere måder, inklusive:

Offentliggørelse af data

I forbindelse med vore forretningsdrift kan vi dele dine personlige oplysninger inden for vores virksomhed med de formål, der er angivet ovenfor, med andre virksomheder relateret til vores, og med udvalgte tredjeparter, inklusive:

Når vi deler dine oplysninger med tredjeparter, kan de have retten til yderligere at dele disse internt og eksternt med andre tredjeparter, der eventuelt ikke befinder sig inden for EØS.

Nogle af vores fremtidige produktegenskaber kan inkludere at dele nogle af dine personlige oplysninger med andre brugere af vores produkter som del af deres funktion eller fordel. Hvis og når vi introducerer sådanne egenskaber, vil vi give dig muligheden for at fravælge denne deling helt eller delvist.

Det kan også være lovpligtigt for os at offentliggøre dine oplysninger, eller vi kan have brug for at gøre dette for at håndhæve vores vilkår eller andre aftaler med dig eller for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller enkeltpersoners sikkerhed. Dette kan omfatte at udveksle oplysninger med andre med det formål at beskytte imod bedrag og reducere kreditrisiko.

Hvis vores virksomhed eller dens aktiver licenseres eller overtages helt eller delvist af en tredjepart, kan oplysninger, som vi opbevarer, og rettigheder og forpligtigelser i denne politik være del af de aktiver, der tildeles og / eller overføres.

Lovmæssigt grundlag for behandling

Vi behandler de oplysninger, der er opført i “Typer data” ovenfor, på det grundlag, at du har givet dit samtykke til, at vi gør dette. Det er nødvendigt for at kunne levere vores tjeneste, og det er i vores legitime forretningsinteresse, som beskrevet i “Brug af data” ovenfor.

Dine rettigheder

Du har de følgende rettigheder i forbindelse med vores brug af dine personlige oplysninger:

Du kan kontakte os på [email protected] til enhver tid for at udøve disse rettigheder. Skulle du vælge at udøve en eller flere af disse rettigheder, kan vi af praktiske årsager være ude af stand til fortsat at levere nogle eller alle tjenester, vi tidligere har leveret til dig.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet (Information Commissioner).

Du har også ret til at bede os om ikke at bruge dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

Du kan kontakte os på [email protected] til enhver tid for at udøve denne rettighed.

Eftersom vi fortsat udvikler vores produkter, kan vi gøre yderligere mekanismer tilgængelige, som du kan fravælge, særligt måder hvorpå nogle eller alle dine personlige oplysninger opbevares og / eller bruges.

Af hensyn til og hvad angår Data Protection Act 1998 (Loven), er datakontrolløren registreret hos ICO Pitpatpet Ltd (virksomhedsregistreringsnummer 09199537, også kendt som PitPat), hvis registrerede virksomhedsadresse er 75 The Belvedere, Cambridge, CB2 0NU, Storbritannien. Loven giver dig ret til adgang til de oplysninger, som vi opbevarer om dig, og du kan udøve denne ret ved at anmode os. Din anmodning kan blive pålagt et gebyr på 10 £, der dækker vores omkostninger ved at give dig disse oplysninger.

Ændringer

Vi kan foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik i fremtiden. Hvis vi gør det, vil denne side blive opdateret, og vi kan forsøge (men garanterer ikke) at underrette dig via e-mail eller på anden måde. Kontroller venligst denne side med jævne mellemrum for at sikre, at du forstår og accepterer vores seneste politik.